Aan een melkveebedrijf een nieuwe

Aan een melkveebedrijf een nieuwe Maschio Drago rotorkopeg afgeleverd. Mooi op tijd om het maisland zaai klaar te maken!

Top